تخت بیمارستانی سه شکن مشاهده عکس بزرگتر

تخت بیمارستانی سه شکن رویه توری

تخت 3شکن مکانیکی

جدید

10

10,000,000 ریال

توضیحات

تخت 3شکن مکانیکی

درجه یک

دارای تنظیم زاویه زیر سر و پا 

با کیفیت عالی